Firenze, sottopasso allagato: arrivano i sommozzatori