Tragedia del Mottarone, bimbo sopravvissuto in prognosi riservata